initiatiefnemers

Het initiatief


Zorginstelling Florence en Coöperatie De Volharding hebben in 2017 het initiatief genomen tot de Hofpas. Levendige buurten met een goed voorzieningenniveau zorgen voor actieve bewoners. Hierdoor blijven mensen langer gezond en zelfstandig. Voor de Volharding is de Hofpas een moderne manier tot het coöperatief voordeel behalen voor hun leden. 


Bedrijven die deelnemen aan de Hofpas behalen niet alleen meer omzet maar worden door het team van de Hofpas ook ondersteunt met gezamelijke acties en faciliteiten die ze zelf niet, moeilijk of alleen tegen hoge kosten kunnen realiseren. U kunt daarbij denken aan gezamelijk inkopen, gezamenlijke advertentie- en marketingsacties en ondersteuning bij e-commerce. De Hofpas is een bedrijf zonder winstoogmerk.


Bij de lancering van de Hofpas in het voorjaar van 2017 wordt de pas door de initiatiefnemers gratis ter beschikking gesteld aan hun leden en personeel. Bij de start krijgen ruim 50.000 mensen in de regio Haaglanden de Hofpas. Inwoners van de regio Haaglanden kunnen de pas gratis aanvragen via deze website.

 website van Floren


Vereniging de Volharding is al sinds 1935 een begrip in Den Haag. Voor en met haar ruim 25.000 leden wil de Volharding op positieve en sociale wijze een bijdrage leveren aan de maatschappij. Dit doet zij door het organiseren van gemeenschappelijke activiteiten en workshops georganiseerd in het eigen verenigingsgebouw in het Zeeheldenkwartier. De Volharding wil voor iedereen die het nodig heeft een steuntje in de rug zijn. Daarom bieden zij ondersteunende diensten voor en door hun leden.


Naar de website van de volharding
Naar website van Florence