.

Garantie

Hoe werkt de garantie?


Binnen de garantietermijn

Wanneer een product binnen de garantietermijn, bij normaal gebruik, defect raakt heb je recht op vervanging of reparatie daarvan. De kosten voor de retour- en vervangende zending binnen het garantietermijn zijn voor de winkelier waar je het product kocht maar je bent zelf altijd verantwoordelijk voor schade en/of vermissing tijdens het transport.


Na de garantietermijn

Je  kunt met garantieclaims en problemen buiten de garantietermijn direct contact opnemen met de winkelier van wie je het product gekocht hebt.  Na ontvangst van jouw melding neemt deze Hofpas-partner binnen twee dagen contact met je op om je te informeren over de vervolgprocedure. 


Na de garantietermijn zijn de kosten van de terugzending , de reparatie zelf en een eventueel vervangende zending zijn voor jou als klant. De winkelier neemt in dat geval even contact met je op om afspraken te maken over de hoogte van het reparatiebedrag en de verdere procedure.