Algemene Gebruiksvoorwaarden DE HOFPAS


1.        Algemeen

 

1.0      Welkom bij DE HOFPAS!

1.1      Voor welke HOFPAS-diensten gelden deze Algemene Voorwaarden

1.2.     Bescherming van uw privacy

1.3.     Minderjarigen

1.4.     Het punten sparen:

1.5.     Punten besteden:

1.6.     Verantwoordelijkheid voor verlies of diefstal van de Pas:

1.7.     Inactiviteit:

1.8.     Het gebruik van de Website

1.9.     Misbruik van de Website en de gevolgen hiervan

1.10.   Wij geven geen garanties

1.11.   Beperking aansprakelijkheid DE HOFPAS

1.12.   Wijzigingen van de diensten en de Website

1.13.   Websites en diensten van derden

1.14.   Klachtenregeling

1.15.   Overige bepalingen

1.16.   Algemene Voorwaarden Webwinkel keurmerk

1.17.   Algemene voorwaarden voor Gebruikers.


2.        Aanvullende voorwaarden E-commerce

2.1.     Definities

2.2.     Identiteit van de ondernemer

2.3.     Toepasselijkheid

2.4.     Het aanbod

2.5.     De overeenkomst

2.6.     Herroepingsrecht

2.7.     Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd

2.8.     Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument

en kosten daarvan

2.9.     Verplichtingen van de ondernemer bij herroeping

2.10.   Uitsluiting herroepingsrecht

2.11.   De prijs

2.12.   Nakoming en extra garantie

2.13.   Levering en uitvoering

2.14.   Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging

2.15.   Betaling

2.16.   Klachtenregeling

2.17.   Geschillen

2.18.   Branchegarantie

2.19.   Aanvullende of afwijkende bepalingen

2.20.   Wijziging van de algemene voorwaarden Stichting Webshop Keurmerk


3.        Aanvullende voorwaarden Vouchers en E-tickets

3.1.     Regels voor het gebruik van Vouchers & E-tickets     

 

4.        Aanvullende voorwaarden Hofpas-Partners

4.1.     Aanvullende voorwaarden voor DE HOFPAS PARTNERS

4.2.     Regels voor het plaatsen van een Profiel, Product en/of

Aanbiedingen op de Website

4.3.     Geschillen

4.4.     Melden van illegale of inbreuk makende Aanbiedingen aan

DE HOFPAS, of Meldingen van Aanbiedingen in strijd met

de Gebruiksvoorwaarden

4.5.     Wij geven geen garanties

4.6.     Vrijwaring dienst Aanbiedingen en beperking

aansprakelijkheid DE HOFPAS

4.7.     Wijzigingen

4.8.     De Aanbieding kan ook elders worden gepubliceerd

4.9.     Abonnementen

4.10    Omzetbelasting

4.11    Vouchers & E-tickets

 


1.    Algemeen

Definities:

De Hofpas, hierna te noemen DE HOFPAS

Hiermee wordt het concept van De Hofpas bedoeld, een dienst van de coöperatieve Vereniging ‘De Hofpas’ U.A., gevestigd te Den haag, Bautersemstraat 3, 2518PC.

De Hofpas-voordeelpas, hierna te noemen Hofpas.

Hiermee wordt een fysieke of elektronische uitvoering van de Hofpas-voordeelpas bedoeld.

 

Hofpas-punt, hierna te noemen Punt.

Hiermee wordt de Eenheid bedoeld waarmee gespaard en betaald kan worden. 1 Punt heeft een waarde van € 0,01.

 

Hofpasgebruiker, hierna te noemen Gebruiker.

Hiermee wordt de geregistreerde gebruiker van de Hofpas bedoeld, die gebruikmaakt van de diensten van DE HOFPAS.

 

Hofpas-Partner, hierna te noemen Partner.

Hiermee wordt aanbieder van De Hofpas-voordeel bedoeld.

 

Partner-Profiel, hierna te noemen Profiel.

Hiermee wordt de informatie van de Hofpas-Partner bedoeld waarmee hij zichzelf profileert op de Hofpas-website.

 

Hofpas-website, hierna te noemen Website

Hiermee wordt de website www.dehofpas.nl bedoeld.

 

Aanbieding, hierna te noemen Aanbieding.

Hiermee wordt een afgeprijsd product of dienst van een Partner bedoeld.

 

Koper, hierna te noemen Koper

Hiermee wordt een Gebruiker bedoeld die via de Website een bestelling plaatst bij één of meerdere Partners.

 

Abonnement, hierna te noemen Abonnement. Hiermee wordt het systeem bedoeld waarmee Partners zich kunnen opgeven voor de verschillende vormen van dienstverlening van DE HOFPAS. Abonnementen kunnen gratis of betaald zijn.

 


1.0. Welkom bij DE HOFPAS!

Deze gebruiksvoorwaarden (de "Gebruiksvoorwaarden") zijn met ingang van 1 april 2019 van toepassing op ieder gebruik van de website, zowel via uw computer als via mobiele apparatuur of enige andere softwareapplicatie, op alle diensten die door De Vennootschap. Worden aangeboden en op alle overeenkomsten die DE HOFPAS aangaat voor het gebruik van de Website en de diensten.

Door het bezoeken van onze Website gaat u akkoord met deze Gebruiksvoorwaarden. DE HOFPAS raadt Gebruikers en niet geregistreerde Gebruikers van de Website of van een van deze diensten aan, deze Gebruiksvoorwaarden vooraf te lezen. DE HOFPAS kan deze Gebruiksvoorwaarden van tijd tot tijd wijzigen. Wij raden u dan ook aan ze regelmatig te lezen.

1.1 Voor welke DE HOFPAS diensten gelden deze Algemene Voorwaarden:

De HOFPAS biedt Gebruikers en PARTNERS een spaarsysteem aan waarmee punten gespaard kunnen worden waarmee later weer producten en diensten kunnen worden aangeschaft bij aangesloten PARTNERS of waarmee goede doelen kunnen worden gesteund.

Deze Punten kunnen worden gespaard bij web aankopen of bij aankopen in de winkel.

Daarnaast biedt DE HOFPAS een website aan waarop Gebruikers en niet geregistreerde Gebruikers aanbiedingen van PARTNERS kunnen vinden die vervolgens mede door middel van web transacties kunnen worden aangeschaft.

Niet geregistreerde Gebruikers beschikken niet over een Hofpas en kunnen geen Punten sparen.

1.2. Bescherming van uw privacy

In ons Privacy beleid (http://www.dehofpasDE HOFPAS.nl/privacy-statement-de-hofpas) wordt uitgelegd hoe we omgaan met uw persoonlijke gegevens en hoe we uw privacy beschermen wanneer u onze Website gebruikt.

1.3. Minderjarigen

De diensten van DE HOFPAS zijn slechts toegankelijk voor minderjarige Gebruikers en minderjarige niet geregistreerde Gebruikers als zij daarvoor toestemming hebben gekregen van hun wettelijke vertegenwoordiger of indien het in het maatschappelijk verkeer gebruikelijk is dat een bepaalde minderjarige van deze leeftijd de betreffende handeling zelfstandig verricht.

1.4 Het punten sparen

Gebruikers krijgen een op naam gestelde Hofpas ter beschikking. Dit kan een fysieke Hofpas zijn (model bankpas) of een elektronische Hofpas die op de telefoon geladen wordt en dezelfde functionaliteit kent. De Hofpas is gekoppeld aan het lidmaatschap van de Gebruiker bij DE HOFPAS.

Wanneer de Gebruiker een product of een dienst aanschaft via DE HOFPAS website ontvangt de Gebruiker daarbij punten. Eén Punt is 1 eurocent waard. De Partner met wie de transactie wordt aangegaan bepaald hoeveel Punten er per bestede Euro worden verstrekt.

Ook bij transacties in de winkel ontvangt de Gebruiker Punten. Hiertoe biedt de Gebruiker zijn pas aan de Partner die vervolgens de Pas scant en het te ontvangen aantal Punten bijschrijft op de Hofpas van de Gebruiker.

De Gebruiker kan het gespaarde aantal punten inzien door aan te loggen op DE HOFPAS website op zijn persoonlijke pagina.

1.5 Punten besteden

De Gebruiker kan de gespaarde Punten ook besteden bij aangesloten PARTNERS. Wanneer hij een aankoop doet op DE HOFPAS Website wordt bij het afrekenen gevraagd of hij de aankoop in Punten of in Euro’s wil voldoen (of in een combinatie daarvan).

Ook bij een aankoop in de winkel van een Partner kan de Gebruiker ervoor kiezen de aankoop te betalen met gespaarde Punten. Daartoe biedt hij zijn Hofpas aan de Partner die de Pas scant en het benodigde aantal punten in mindering brengt op het gespaarde puntentotaal van de Gebruiker.

Het resultaat van deze aankooptransacties wordt verwerkt in het Puntensysteem wat de Gebruiker kan raadplegen door aan te loggen op DE HOFPAS website.

Gespaarde Punten zijn niet terug wisselbaar voor geld.

1.6 Verantwoordelijkheid voor verlies of diefstal van de Pas

De Gebruiker is verantwoordelijk voor verlies of diefstal van de pas. Als de Pas verloren is gegaan neemt de Gebruiker zo snel mogelijk contact op met helpdesknummer van DE HOFPAS, 070- 22 11 485 of info@dehofpas.nl onder vermelding van zijn naam en pasnummer.

DE HOFPAS zal op dat moment het verdere gebruik van die Hofpas blokkeren. De Gebruiker ontvangt vervolgens een nieuwe Hofpas. Nadat hij de ontvangst daarvan bevestigd heeft zijn de resterende punten uit zijn puntentotaal wederom ter beschikking.

Punten die tussen het verlies van de Hofpas en de telefonische melding aan DE HOFPAS uit het puntentotaal van de Gebruiker zijn uitgegeven worden niet door DE HOFPAS gecompenseerd.

Wanneer de Gebruiker vermoedt dat er foutieve handelingen of vergissingen zijn gemaakt bij het bij- of afboeken van Punten moet hij dat binnen 14 dagen per [per email of per telefoon] melden bij DE HOFPAS. Na die periode van 14 dagen is het niet meer mogelijk foutieve transacties te onderzoeken en te corrigeren.

1.7 Inactiviteit:

Als de Gebruiker gedurende een aaneengesloten periode van 9 maanden geen transacties met de Hofpas heeft verricht ontvangt hij een Email met de mededeling dat, bij voortdurende inactiviteit, zijn account na 3 maanden zal worden opgeheven. De op het moment van opheffing nog aanwezig punten in het account vervallen dan aan DE HOFPAS dan wel aan het goede doel wat de Gebruiker had gekozen.

 1.8. Het gebruik van de Website

De inhoud van de Website mag door de Gebruiker en niet geregistreerde Gebruikers niet worden gekopieerd, gereproduceerd en/of openbaar gemaakt worden met uitzondering van een RSS-feeds voor persoonlijk gebruik en/of nieuwsberichten tot een maximumaantal van 100 aanbiedingen of 100 hyperlinks naar aanbiedingen. Hiermee wordt bijvoorbeeld bedoeld gebruik in persoonlijke web-blogs of andere persoonlijke websites. Het is de Gebruiker en niet geregistreerde Gebruikers niet toegestaan de inhoud van de website te wijzigen, anders dan beschreven in deze Gebruiksvoorwaarden.

Het is de Gebruiker en de niet geregistreerde Gebruiker niet toegestaan om de Partners te benaderen voor het aanbieden van eigen producten en/of diensten.

Op de databank van www.dehofpas.nl rust het databankrecht van DE HOFPAS. Dit houdt onder meer in dat het de Gebruiker en de niet geregistreerde Gebruiker niet is toegestaan een substantieel gedeelte van de inhoud van de databank op te vragen en te hergebruiken en/of niet-substantiële delen van de inhoud van de databank herhaald en systematisch op te vragen en te hergebruiken in de zin van de Databankenwet, tenzij aan de bovengenoemde uitzondering voor persoonlijk gebruik en/of nieuwsberichten is voldaan.

1.9. Misbruik van de Website en de gevolgen hiervan

Voor uw veiligheid en om misbruik tegen te gaan worden e-mailadressen afgeschermd door DE HOFPAS. Uw reactie op een Partner of een aanbieding van een Partner en eventuele vervolgberichten tussen Gebruiker en de niet geregistreerde Gebruiker en de Partner worden via de servers van DE HOFPAS verzonden.

Voor het melden van illegale en inbreuk makende aanbiedingen, beledigende inhoud en andere problemen verzoeken wij u een email te zenden naar info@dehofpas.nl; zo kunnen wij er samen voor zorgen dat de site zo schoon en veilig mogelijk blijft. Klachten omtrent oplichting of het niet geleverd krijgen van het HOFPAS-voordeel kunt u melden via ons Contactformulier (www.dehofpas.nl/contact)

Indien wij aanwijzingen en/of klachten van Gebruiker en de niet geregistreerde Gebruiker ontvangen of om andere redenen van mening zijn dat een bepaalde Gebruiker en de niet geregistreerde Gebruiker of Partner niet handelt in overeenstemming met de wet en/of de Gebruiksvoorwaarden en/of het privacy beleid, dan kunnen wij – indien wij daartoe aanleiding zien – om veiligheidsredenen en ter bescherming van onze Gebruiker en de niet geregistreerde Gebruiker onder meer de onderstaande maatregelen treffen. DE HOFPAS kan deze maatregelen ook treffen als u op onredelijke wijze gebruik maakt van de Website, bijvoorbeeld indien uw gebruik andere Gebruiker en de niet geregistreerde Gebruiker hindert of de goede werking van de Website verstoort:

DE HOFPAS kan de desbetreffende Gebruiker en de niet geregistreerde Gebruiker en/of Partner uitsluiten van de diensten van DE HOFPAS of bepaalde functionaliteiten voor deze beperken. U kunt hier denken aan bijvoorbeeld schorsing van de account, het verwijderen van beoordelingen, het beperkt kunnen plaatsen van producten, diensten en/of aanbiedingen of reacties;

DE HOFPAS kan in het kader van de bovengenoemde maatregelen de persoonsgegevens van de betrokkenen verwerken. Als daartoe aanleiding is kan DE HOFPAS binnen de grenzen van de wet, de persoonsgegevens van de betrokkenen doorgeven, bijvoorbeeld aan de politie.

1.10. Garanties

Wij kunnen u niet garanderen dat onze diensten altijd zullen voldoen aan uw verwachtingen.

Ook kunnen wij niet garanderen dat de Website foutloos functioneert en/of dat een continue en/of veilige toegang tot de Website of delen daarvan kan worden verkregen.

Alle informatie, getallen en bedragen op de Website zijn onder voorbehoud van spel- of typefouten.

1.11. Beperking aansprakelijkheid DE HOFPAS

Wij sluiten, voor zover wettelijk toegestaan is, aansprakelijkheid uit voor alle schade die een Gebruiker en de niet geregistreerde Gebruiker lijdt door

(i) gebruik van de diensten van DE HOFPAS;

(ii) het niet of niet veilig beschikbaar zijn van de Website of delen daarvan;

(iii) onjuiste informatie op de Website;

(iv) afname van diensten van derden of gebruik van gekochte producten via de Website; of

(v) wijzigingen in de diensten van DE HOFPAS of wijzigingen in of op de Website.

(vi) Gevolgen van het verlies van de Pas door de Gebruiker worden niet gecompenseerd door DE HOFPAS.

Als wij om wat voor reden dan ook toch aansprakelijk zijn, dan is onze aansprakelijkheid

beperkt tot maximaal a) de totale vergoeding die de Partner aan DE HOFPAS heeft betaald gedurende de 6 maanden voorafgaand aan de handeling waardoor de aansprakelijkheid is ontstaan, of (b) € 150, al naar gelang wat hoger is.

1.12. Wijzigingen van de diensten en de Website

DE HOFPAS kan de Website of delen daarvan te allen tijde wijzigen. Ook kunnen wij te allen tijde onze diensten wijzigen of beëindigen. Wij zullen ernaar streven om een dergelijke wijziging of beëindiging binnen een redelijke termijn aan te kondigen voordat deze wordt doorgevoerd.

1.13. Websites en diensten van derden

De Website bevat verwijzingen naar de websites van derden (bijvoorbeeld door middel van een hyperlink of banner). DE HOFPAS heeft geen enkele zeggenschap of invloed op de inhoud van deze websites. Op deze websites gelden de (privacy)regels van die betreffende website. Als u vragen over deze regels van websites van derden heeft, dan verwijzen wij u graag naar hun over websites. Dit geldt ook voor het gebruiken van de diensten van externe dienstverleners, zoals van betaaldiensten van derden. Het gebruik van deze diensten zal dan onder de (privacy)regels van de desbetreffende dienstverlener vallen.

1.14. Klachtenregeling

Klachten over de dienstverlening van DE HOFPAS en de aangesloten Partners kunt u indienen door middel van het contactformulier klachten dienen binnen bekwame tijd nadat u een gebrek in de dienstverlening heeft geconstateerd te worden ingediend, waarbij een termijn van 2 maanden in ieder geval tijdig zal zijn. Klachten dienen volledig en duidelijk omschreven te worden ingediend. Wij zullen ernaar streven binnen 14 dagen na het indienen van de klacht te reageren. In geval dit niet mogelijk is, zullen wij u binnen 14 dagen na het indienen van de klacht een indicatie geven van de termijn van beantwoording.

1.15. Overige bepalingen

DE HOFPAS B.V. (“Vennootschap) is gevestigd aan de Roggeveenstraat 116, 2518 TT te Den Haag. DE HOFPAS heeft telefoonnummer 070-221 14 85, btw-nummer 85741612B01 en is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 68371373.

DE HOFPAS kan de Gebruiksvoorwaarden of delen daarvan te allen tijde wijzigen. DE HOFPAS zal ernaar streven om een dergelijke wijziging binnen redelijke termijn voor inwerkingtreding aan te kondigen. De wijzingen worden van kracht binnen redelijke termijn nadat deze zijn aangekondigd, of nadat u na de wijziging opnieuw van de Website en/of de diensten van DE HOFPAS gebruik heeft gemaakt, al naar gelang wat eerder plaatsvindt.

Als wij een bepaling in de Gebruiksvoorwaarden niet afdwingen, dan heeft dat niet tot gevolg dat wij afstand doen van het recht dit op een later tijdstip of jegens een andere Partner en/of Gebruiker en de niet geregistreerde Gebruiker wel af te dwingen. Afspraken die afwijken van hetgeen is bepaald in de Gebruiksvoorwaarden zijn enkel geldig als deze schriftelijk door DE HOFPAS zijn bevestigd. Als een of meerdere bepalingen van de Gebruiksvoorwaarden door een bevoegde rechter ongeldig wordt verklaard, dan laat dit de overige bepalingen van de Gebruiksvoorwaarden onverlet.

Kennisgevingen aan DE HOFPAS (anders dan over inbreuk makende of op andere wijze onrechtmatige Aanbiedingen) kunnen worden gericht aan DE HOFPAS, Bautersemstraat 3, 2518 PC te Den Haag. Kennisgevingen aan Gebruiker en de niet geregistreerde Gebruiker zullen worden gestuurd naar het opgegeven e-mailadres, of per aangetekende post ingeval hiertoe aanleiding is en een adres beschikbaar is. Kennisgevingen gedaan per aangetekende post zullen worden geacht te zijn ontvangen 5 (vijf) werkdagen na de datum van verzending.

Deze Gebruiksvoorwaarden vormen de hele overeenkomst tussen DE HOFPAS, Gebruiker en de niet geregistreerde Gebruiker en Partner en vervangen alle eerdere overeenkomsten.

 

De overeenkomsten die volgen uit alle diensten van DE HOFPAS en de Gebruiksvoorwaarden worden beheerst door Nederlands recht. In het geval van een geschil voortvloeiend uit deze overeenkomsten of uit de Gebruiksvoorwaarden, zal enkel de rechtbank te Den Haag bevoegd zijn, tenzij het geschil is voorgelegd aan de Stichting Geschillencommissies Consumentenzaken. Ook kunt u uw klacht voorleggen aan de Geschillencommissie via het Europees ODR Platform.

Indien de Gebruiker en de niet geregistreerde Gebruiker handelt als consument (een natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf), dan heeft deze Gebruiker en de niet geregistreerde Gebruiker verder de optie om binnen een maand nadat DE HOFPAS zich op de bevoegdheid van de rechtbank Den Haag beroept, voor beslechting van het geschil door de volgens de wet bevoegde rechter te kiezen.

1.16. Algemene Voorwaarden Webwinkel keurmerk

DE HOFPAS volgt de voorwaarden van Webwinkel Keurmerk als gevolg waarvan in aanvulling op deze Gebruiksvoorwaarden, ook de Algemene Voorwaarden Webwinkel Keurmerk van toepassing zijn op de overeenkomst tussen Partners en Gebruikers en niet geregistreerde Gebruikers.

In het geval sprake is van strijdigheid tussen de inhoud van de Algemene Voorwaarden Webwinkelkeurmerk en de Gebruiksvoorwaarden zullen indien de Gebruiker de overeenkomst met Partner aangaat als consument de inhoud van de Algemene Voorwaarden Webwinkel keurmerk voorrang hebben boven de inhoud van de Gebruiksvoorwaarden. In elk ander geval zullen de inhoud van de Gebruiksvoorwaarden voorrang hebben boven de inhoud van de Algemene Voorwaarden Webwinkel Keurmerk

1.17. Algemene voorwaarden voor Gebruikers.

 Gebruiker en de niet geregistreerde Gebruiker gaan door het aanvinken van de algemene voorwaarden bij aanmelding akkoord met deze voorwaarden.

Gebruikers gaan akkoord met het gebruik van Gebruiker en de niet geregistreerde Gebruiker informatie door DE HOFPAS om het aanbod van diensten te verbeteren en om passende aanbiedingen van Partners te communiceren. Hierbij is de voorwaarde dat er wordt voldaan aan de bepalingen van het Privacy statement.2.         Aanvullende voorwaarden E-commerce

 

Deze aanvullende voorwaarden zijn van toepassing voor Partners die gebruik maken van de E-commerce toepassing van DE HOFPAS. Omdat de E-Commerce toepassing ‘kopen of afstand’ bevat dient de Europese wetgeving op dit gebied nagevolgd te worden. De Algemene Voorwaarden Stichting Webshop Keurmerk worden door DE HOFPAS en haar Partners van toepassing verklaard.

 

Algemene Voorwaarden Stichting Webshop Keurmerk

 

Deze Algemene Voorwaarden van Stichting Webshop Keurmerk zijn tot stand gekomen in overleg met de Consumentenbond in het kader van de Coördinatiegroep Zelfreguleringsoverleg (CZ) van de Sociaaleconomische Raad en treden in werking per 1 juni 2014. Deze Algemene Voorwaarden zullen worden gebruikt door alle leden van de Stichting Webshop Keurmerk met uitzondering van financiële diensten als bedoeld in de Wet Financieel Toezicht en voor zover deze diensten onder toezicht staan van de Autoriteit Financiële Markten.

 

 

Artikel 1 - Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 

1.     Aanvullende overeenkomst: een overeenkomst waarbij de consument producten, digitale inhoud en/of diensten verwerft in verband met een overeenkomst op afstand en deze zaken, digitale inhoud en/of diensten door de ondernemer worden geleverd of door een derde partij op basis van een afspraak tussen die derde en de ondernemer;

2.     Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;

3.     Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit;

In dit geval de Gebruiker en/of klant van de Website www.hofpas.nl

4.     Dag: kalenderdag;

5.     Digitale inhoud: gegevens die in digitale vorm geproduceerd en geleverd worden;

6.     Duurovereenkomst: een overeenkomst die strekt tot de regelmatige levering van zaken, diensten en/of digitale inhoud gedurende een bepaalde periode;

7.     Duurzame gegevensdrager: elk hulpmiddel – waaronder ook begrepen e-mail – dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging of gebruik gedurende een periode die is afgestemd op het doel waarvoor de informatie is bestemd, en die ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;

8.     Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;

9.     Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die Partner is van DE HOFPAS en (daardoor van Stichting Webshop Keurmerk) en producten, (toegang tot) digitale inhoud en/of diensten op afstand aan consumenten/Gebruikers aanbiedt;

10.  Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die tussen de ondernemer en de consument wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, digitale inhoud en/of diensten, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;

11.  Modelformulier voor herroeping: het in Bijlage I van deze voorwaarden opgenomen Europese modelformulier voor herroeping;

12.  Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte hoeven te zijn samengekomen;

 

 

 

Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer

 

Naam ondernemer

 

De Partner van DE HOFPAS

Gegevens gepubliceerd op www.dehofpas.nl

 

 

Artikel 3 – Toepasselijkheid

 

1.     Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument.

 

2.     Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Als dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal de ondernemer voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, aangeven op welke wijze de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en dat zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.

 

3.     Als de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Als dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.

 

4.     Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden ook specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

 

 

Artikel 4 – Het aanbod

 

1.     Als een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

 

2.     Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten, digitale inhoud en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten, diensten en/of digitale inhoud. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.

 

3.     Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.

 

 

Artikel 5 – De overeenkomst

 

1.     De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.

 

2.     Als de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.

 

3.     Als de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige web omgeving. Als de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.

 

4.     De ondernemer kan zich binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, en ook van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Als de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

 

5.     De ondernemer zal uiterlijk bij levering van het product, de dienst of digitale inhoud aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:

 

a. Het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan;

 

b. De voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding over het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;

 

c. De informatie over garanties en bestaande service na aankoop;

 

d. De prijs met inbegrip van alle belastingen van het product, dienst of digitale inhoud; voor zover van toepassing de kosten van aflevering; en de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst op afstand;  

 

e. De vereisten voor opzegging van de overeenkomst als de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is;

 

f.  Als de consument een herroepingsrecht heeft, het modelformulier voor herroeping.

 

6. In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.

 

 

 

Artikel 6 – Herroepingsrecht

 

Bij producten:

 

1.     De consument kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van minimaal 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De ondernemer mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.

 

2.     De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de consument, of een vooraf door de consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of:

 

a.     Als de consument in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen. De ondernemer mag, mits hij de consument hier voorafgaand aan het bestelproces op duidelijke wijze over heeft geïnformeerd, een bestelling van meerdere producten met een verschillende levertijd weigeren.

 

b.    Als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen;

 

Bij overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het eerste product heeft ontvangen.

 

 

Bij diensten en digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd:

 

3.     De consument kan een dienstenovereenkomst en een overeenkomst voor levering van digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd gedurende minimaal 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De ondernemer mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.

 

4.     De in lid 3 genoemde bedenktijd gaat in op de dag die volgt op het sluiten van de overeenkomst.

 

Verlengde bedenktijd voor producten, diensten en digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd bij niet informeren over herroepingsrecht:

 

5.     Als de ondernemer de consument de wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht of het modelformulier voor herroeping niet heeft verstrekt, loopt de bedenktijd af twaalf maanden na het einde van de oorspronkelijke, overeenkomstig de vorige leden van dit artikel vastgestelde bedenktijd.

 

6.     Als de ondernemer de in het voorgaande lid bedoelde informatie aan de consument heeft verstrekt binnen twaalf maanden na de ingangsdatum van de oorspronkelijke bedenktijd, verstrijkt de bedenktijd 14 dagen na de dag waarop de consument die informatie heeft ontvangen.

 

 

 

Artikel 7 – Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd

 

1.     Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.

 

2.     De consument is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in lid 1.

 

3.     De consument is niet aansprakelijk voor waardevermindering van het product als de ondernemer hem niet voor of bij het sluiten van de overeenkomst alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht heeft verstrekt.

 

 

 

Artikel 8 – Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan

 

1.     Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn door middel van het modelformulier voor herroeping of op andere ondubbelzinnige wijze aan de ondernemer.

 

2.     Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 1 bedoelde melding, zendt de consument het product terug, of overhandigt hij dit aan (een gemachtigde van) de ondernemer. Dit hoeft niet als de ondernemer heeft aangeboden het product zelf af te halen. De consument heeft de terugzendtermijn in elk geval in acht genomen als hij het product terugzendt voordat de bedenktijd is verstreken.

 

3.     De consument zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

 

4.     Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de consument.

 

5.     De consument draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product. Als de ondernemer niet heeft gemeld dat de consument deze kosten moet dragen of als de ondernemer aangeeft de kosten zelf te dragen, hoeft de consument de kosten voor terugzending niet te dragen.

 

6.     Indien de consument herroept na eerst uitdrukkelijk te hebben verzocht dat de verrichting van de dienst of de levering van gas, water of elektriciteit die niet gereed voor verkoop zijn gemaakt in een beperkt volume of bepaalde hoeveelheid aanvangt tijdens de bedenktijd, is de consument de ondernemer een bedrag verschuldigd dat evenredig is aan dat gedeelte van de verbintenis dat door de ondernemer is nagekomen op het moment van herroeping, vergeleken met de volledige nakoming van de verbintenis.

 

7.     De consument draagt geen kosten voor de uitvoering van diensten of de levering van water, gas of elektriciteit, die niet gereed voor verkoop zijn gemaakt in een beperkt volume of hoeveelheid, of tot levering van stadsverwarming, als:

 

a.     De ondernemer de consument de wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht, de kostenvergoeding bij herroeping of het modelformulier voor