Hofpasaanbieding:

Bootcamp voor € 2,50 i.p.v. € 5,-  (vrije inschrijving)

Stichting Building Better People
Winkelstede 124
2543 BT Den Haag


0623459747
info@building-better-people.nl
www.building-better-people.nl/

Stichting Building Better People

 

Building Better People (BBP) is een stichting met veel kennis, ervaring en netwerk in/met het werken met kwetsbare jongeren (17-27 jaar).

 

Stichting BBP biedt jongeren een programma aan dat uit ervaringsleer en een sociaal-fysieke aanpak bestaat, door middel van initiatieven op het gebied van sport, opleiding en individuele begeleiding. Hiervoor benut de stichting een groot netwerk van instanties, vrijwilligers en individuele hulpverleners met diverse methodieken.

 

Het programma van de stichting bestaat uit drie stappen:

  • 1. Aanleren van sociale vaardigheden met aandacht voor de eventuele aanwezige multiproblematiek.
  • 2. I.s.m. de jongere vinden van een passende stage, werkervaringsplaats, bijbaan, uitzendwerk of vaste betrekking. Omdat het meestal jongeren zijn zonder een startkwalificatie wordt in eerste instantie altijd ingezet op een (vervolg)opleiding.
  • 3. Begeleiding van de betreffende jongere tot het moment dat de voorgaande twee onderdelen hebben geleid tot een stabiel bestaan en structuur is gebracht in het leven van de jongere.

Sport is het middel om het doel te bereiken. Vorenstaande geldt niet alleen voor jongeren, maar zeker ook voor mensen boven de 27 jaar. Sport als middel voor weerbaarheidstraining, gezondheid, sociale contacten, etc...

vouchers