Hofpas is een not for profit

Posted by admin 29-03-2017 0 Comment(s) Over de Hofpas,

De Hofpas is een voordeelpas voor de regio Haaglanden en is een initiatief van zorginstelling Florence en Coöperatie De Volharding. Doel van de pas is om een bijdrage te leveren aan levendige en krachtige buurten met een goed voorzieningenniveau.

 

Winst voor bewoners

 

Levendige buurten zorgen voor actieve bewoners, die hierdoor gezonder zijn en langer zelfstandig kunnen blijven. Dat is voor zorginstelling Florence een belangrijke motivatie om de Hofpas in het leven te roepen. Voor de Volharding is de Hofpas een moderne manier tot het coöperatief voordeel behalen voor hun leden. 

 

Winst voor winkeliers

 

Bedrijven die deelnemen aan de Hofpas behalen niet alleen meer omzet maar worden door het team van de Hofpas ook ondersteunt met gezamelijke acties en faciliteiten die ze zelf niet, moeilijk of alleen tegen hoge kosten kunnen realiseren. Je kunt daarbij denken aan gezamelijk inkopen, gezamenlijke advertentie- en marketingsacties en ondersteuning bij e-commerce. Veel lokale winkeliers zuchten onder het geweld van e-commerce. Door zich aan te sluiten bij de Hofpas kunnen lokale winkeliers makkelijk en laagdrempelig aanhaken op e-commerce met een webshop op de hofpas en aanhaken op de grootste webshop van Den Haag en omstreken.

 

Winst voor de buurt

 

De Hofpas is een bedrijf zonder winstoogmerk. Mocht er op termijn winst gemaakt worden, dan wordt dit geld rechtstreeks en volledig teruggebracht de wijk in, in de vorm van ondersteuning van sociale projecten.

 

Bij de lancering van de Hofpas in het voorjaar van 2017 wordt de pas door de initiatiefnemers gratis ter beschikking gesteld aan hun leden en personeel. Bij de start krijgen ruim 50.000 mensen in de regio Haaglanden de Hofpas. Inwoners van de regio Haaglanden kunnen de pas gratis aanvragen via deze website.